Uvjeti korištenja

1. PRIHVATANJE UVJETA
WOE (WOE) prihvaća narudžbe poštom, telefonom, faksom ili e-mailom.Sve narudžbe podliježu prihvaćanju od strane WOE.Narudžbe moraju sadržavati broj narudžbenice i navesti kataloške brojeve WOE ili sve pojedinosti o svim posebnim zahtjevima.Narudžbe poslane telefonom moraju se potvrditi predajom tiskane Narudžbenice.Podnošenje Narudžbenice predstavlja prihvaćanje WOE Uvjeta prodaje, navedenih ovdje i u bilo kojoj Ponudi koju pruža WOE.
OVI UVJETI PRODAJE BIT ĆE POTPUNA I ISKLJUČIVA IZJAVA O UVJETIMA DOGOVORA IZMEĐU KUPCA I JAKA.

2. SPECIFIKACIJE PROIZVODA
Specifikacije navedene u WOE katalogu, literaturi ili bilo kojim pisanim citatima trebaju biti točne.Međutim, WOE zadržava pravo promjene specifikacija i ne tvrdi da su njegovi proizvodi primjereni za bilo koju određenu namjenu.

3. PROMJENE I ZAMJENE PROIZVODA
WOE zadržava pravo (a) izvršiti izmjene u Proizvodu bez prethodne obavijesti i obveze uključiti te promjene u bilo koje Proizvode koji su prethodno isporučeni Kupcu i (b) isporučiti Kupcu najnoviji Proizvod bez obzira na kataloški opis, ako je primjenjivo.

4. KUPAC PROMJENE NARUDŽBE ILI SPECIFIKACIJA
Sve promjene u bilo kojoj narudžbi za proizvode po narudžbi ili opcijski konfiguriranim, ili bilo koju narudžbu ili niz sličnih narudžbi za standardne proizvode uključujući, ali ne ograničavajući se na bilo kakve promjene specifikacija za proizvode, WOE mora unaprijed pismeno odobriti.WOE mora primiti Kupčev zahtjev za promjenu najmanje trideset (30) dana prije zakazanog datuma isporuke.U slučaju promjena bilo koje narudžbe ili specifikacija za
Proizvodi, WOE zadržava pravo prilagođavanja cijena i datuma isporuke za Proizvode.Osim toga, Kupac je odgovoran za sve troškove povezane s takvom promjenom, uključujući, ali ne ograničavajući se na, opterećene troškove svih sirovina, proizvodnje u tijeku i inventara gotove robe u ruci ili narudžbi na koje utječe takva promjena

5. OTKAZ
Bilo koja narudžba za proizvode po narudžbi ili opcijski konfiguriranim, ili bilo koja narudžba ili niz sličnih narudžbi za standardne proizvode može se otkazati samo uz prethodno pismeno odobrenje WOE-a, koje se odobrenje može dati ili uskratiti prema vlastitom nahođenju.Svaki otkazivanje narudžbe, Kupac je odgovoran za sve troškove povezane s takvim otkazivanjem, uključujući, ali ne ograničavajući se na, opterećene troškove svih sirovina, rada u tijeku i inventara gotove robe pri ruci ili narudžbe na koje utječe takvo otkazivanje WOE će koristiti komercijalno razumne napore za smanjenje takvih troškova otkazivanja.Kupac ni u kojem slučaju neće biti odgovoran za više od ugovorene cijene otkazanih proizvoda.

6. CIJENE
Kataloške cijene podložne su promjenama bez prethodne najave.Prilagođene cijene su podložne promjenama uz najavu od pet dana.Propust prigovora na promjenu cijene na prilagođenoj narudžbi nakon obavijesti smatrat će se prihvaćanjem promjene cijene.Cijene su na FOB Singapuru i ne uključuju vozarine, carine i naknade za osiguranje.Navedene cijene ne uključuju, a kupac je suglasan platiti bilo koju državnu, državnu ili lokalnu trošarinu, promet, korištenje, osobnu imovinu ili bilo koji drugi porez.Navedene cijene vrijede 30 dana, osim ako nije drugačije navedeno.

7. ISPORUKA
WOE jamči ispravno pakiranje i isporučit će kupcima bilo kojom metodom koju odabere WOE, osim ako nije drugačije navedeno u narudžbi Kupca.Nakon prihvaćanja narudžbe, WOE će dati procijenjeni datum isporuke i uložit će sve napore da ispuni procijenjeni datum isporuke.WOE nije odgovoran za bilo kakvu posljedičnu štetu uzrokovanu zakašnjelom isporukom.WOE će obavijestiti Kupca o svakom predviđenom kašnjenju u isporuci.WOE zadržava pravo otpreme unaprijed ili ponovnog rasporeda, osim ako Kupac ne odredi drugačije.

8. UVJETI PLAĆANJA
Singapur: Osim ako nije drugačije navedeno, sva plaćanja dospijevaju i plaćaju se u roku od 30 dana od datuma fakture.WOE će prihvatiti plaćanje COD-om, čekom ili računom koji je otvoren kod WOE.Međunarodne narudžbe: Narudžbe za isporuku Kupcima izvan Singapura moraju se u potpunosti unaprijed platiti u američkim dolarima, bankovnom doznakom ili neopozivim akreditivom izdanim od strane banke.Plaćanja moraju uključivati ​​sve povezane troškove.Akreditiv mora vrijediti 90 dana.

9. JAMSTVA
Proizvodi na zalihama: WOE zaliha optičkih proizvoda ima jamstvo da zadovoljavaju ili premašuju navedene specifikacije i da nemaju nedostataka u materijalu ili izradi.Ovo jamstvo vrijedi 90 dana od datuma fakture i podliježe Politici povrata koja je navedena u ovim Uvjetima i odredbama.
Proizvodi po narudžbi: Za posebno proizvedene ili prilagođene proizvode jamči se da nemaju grešaka u proizvodnji i da zadovoljavaju samo vaše pisane specifikacije.Ovo jamstvo vrijedi 90 dana od datuma fakture i podliježe Politici povrata koja je navedena u ovim Uvjetima i odredbama.Naše obveze prema ovim jamstvima bit će ograničene na zamjenu ili popravak ili davanje kredita Kupcu za buduće kupnje u iznosu koji je jednak kupovnoj cijeni neispravnog proizvoda.Ni u kojem slučaju nećemo biti odgovorni za bilo kakve slučajne ili posljedične štete ili troškove od Kupca.Navedeni pravni lijekovi jedini su i isključivi pravni lijek Kupca za bilo kakvo kršenje Jamstva prema ovom ugovoru.Ovo Standardno jamstvo se ne primjenjuje na bilo koji proizvod koji, nakon pregleda od strane Wavelength Singapore, pokazuje dokaze o oštećenju kao rezultat zlouporabe, pogrešne uporabe, pogrešnog rukovanja, preinake ili nepravilne instalacije ili primjene, ili bilo kojih drugih uzroka izvan kontrole Wavelengtha Singapur.

10. POLITIKA POVRATAKA
Ako Kupac smatra da je proizvod neispravan ili da nije udovoljavao WOE navedenim specifikacijama, Kupac bi trebao obavijestiti WOE u roku od 30 dana od Datuma fakture i trebao bi vratiti robu u roku od 90 dana od Datuma fakture.Prije povrata proizvoda, Kupac mora dobiti MATERIJALNI BROJ OVLAŠĆENJA ZA POVRAT (RMA).Nijedan proizvod neće biti obrađen bez RMA.Kupac bi zatim trebao pažljivo zapakirati proizvod i vratiti ga WOE-u, uz unaprijed plaćenu vozninu, zajedno s RMA obrascem zahtjeva.Vraćeni proizvod mora biti u originalnom pakiranju i bez ikakvih kvarova ili oštećenja uzrokovanih otpremom.Ako WOE utvrdi da proizvod ne zadovoljava specifikacije navedene u stavku 7. za zalihe proizvoda;
WOE će, prema vlastitoj želji, vratiti kupovnu cijenu, popraviti kvar ili zamijeniti proizvod.Nakon što Kupac izvrši zadanu, roba neće biti prihvaćena bez autorizacije;Prihvatljiva vraćena roba bit će podvrgnuta naplati obnavljanja zaliha;Posebno naručeni, zastarjeli ili izrađeni po narudžbi artikli se ne vraćaju.

11. PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA
Sva prava intelektualnog vlasništva na svjetskoj osnovi, uključujući, bez ograničenja, patentibilne izume (bez obzira na to jesu li prijavljeni ili ne), patente, patentna prava, autorska prava, autorsko djelo, moralna prava, žigove, uslužne znakove, trgovačke nazive, trgovačke tajne i sve prijave i registracije svega navedenog koje proizlaze iz izvođenja ovih Uvjeta prodaje koje je WOE osmislio, razvio, otkrio ili sveo na praksu, bit će isključivo vlasništvo WOE.Konkretno, WOE će isključivo posjedovati sva prava, vlasništvo i interes ui na Proizvode i sve izume, autorska djela, izglede, know-how, ideje ili informacije koje je WOE otkrio, razvio, napravio, zamislio ili sveo u praksu , tijekom izvršavanja ovih Uvjeta prodaje.