Patenti

Valna duljina ima do 202151valjane patente, uključujući14 patenti za izume i37 korisni modeli;posjeduje8 autorska prava na softver

pn (3)
pn (1)
pn (2)